Giỏ hàng
Nhà máy ACTRO VINA - KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công trình điển hìnhNgày: 16-09-2019 bởi: Nguyễn Thanh Hiếu

Nhà máy ACTRO VINA - KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hình ảnh Nhà máy ACTRO VINA - KCN Bá Thiện II, Vĩnh Phúc

+84 902280566
+ 84 989053778