Giỏ hàng
Nhà máy SEGI - KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công trình điển hìnhNgày: 16-09-2019 bởi: Nguyễn Thanh Hiếu

Nhà máy SEGI - KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hình ảnh SEGI - KCN Bá Thiện II, Vĩnh Phúc


+84 902280566
+ 84 989053778