Giỏ hàng
THIẾT BỊ THANG MÁY

Dịch vụNgày: 03-10-2020 bởi: Nguyễn Thanh Hiếu

THIẾT BỊ THANG MÁY

Bán Thiết Bị:

1: Ty chốt cáp tải:  Phi (16; 14; 12; 10; 8) mm- Sẵn hàng

2: Bộ truyền cửa & đầu cửa 4CO 1400 - 2500 mm - Sẵn hàng

3: Rail dẫn hướng: T114; T89; T78; TK5A & tấm nối - Sẵn hàng

4: Guốc dẫn hướng: T114; T89; T78; TK5A - Sẵn hàng

Liên hệ: 02432232568

Bộ truyền cửa 4CO (1400 - 2500) mm chất lượng chuyên cho thang máy tải hàng 

Máy kéo có hộp số NINGBO XINDA: 13KW, 15KW, 18KW, 22KW

 

Motor Không hộp số NINGBO XINDA: 1.6Kw; 2.1Kw; 3.2Kw; 4.1Kw, 5.3Kw; 6.4Kw

 

1: Các bộ truyền cửa 4CO (bốn cánh mở tâm) 700 mm - 2500 mm.
2: Guốc dẫn hương T89 loại to, T114 loại to. T128 loại to.
3: Các loại rail dẫn hướng T89, T114, T128.
4: Các loại động cơ thang máy hiệu NINGBO XINDA loại 2000Kg, 3000Kg, 5000Kg, 7000Kg.

+84 902280566
+ 84 989053778