Giỏ hàng
Nhà máy Interflex - KCN Bá Thiện I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công trình điển hìnhNgày: 30-09-2020 bởi: Nguyễn Thanh Hiếu

Nhà máy Interflex - KCN Bá Thiện I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc


+84 902280566
+ 84 989053778